دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

امیر المومنین علی علیه السلام فرمود:

با مردم فروتن باش،نرم خو و مهربان باش،گشاده رو و خندان باش

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>