دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

امیر المومنین علی علیه السلام فرمود:

در روابط با مردم انصاف داشته باشید در بر آوردن نیاز ایشان شکیبا باشید .

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>